प्रधानमंत्री आवास योजना
अमरावती महानगर पालिका, अमरावती


कागदपत्रात अस्पष्टता आढळल्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पडताळणीसाठी सुपूर्द केलेले अर्ज(घटक ४)
टीप:- कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर व स्थळ सर्वेक्षणाअंती अर्जदारांची पात्र/अपात्रता अंतिम करण्यात येईल
अर्ज क्र. संपूर्ण नाव आधार क्र. सुपूर्दीचे कारण